1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de huisregels zoals deze gelden tijdens de Luikse Markt.
 2. Het evenemententerrein beslaat het parcours van de markt waar de marktkramen staan, de Feesttent op de Nieuwe Markt, het terras op Maartenshof en het terras op de (Oude) Markt.
 3. Er is geen minimale leeftijd voor toegang tot dit evenement. Zorg altijd voor een geldig legitimatiebewijs, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot de Luikse Markt en/of de Feesttent weigeren.
 4. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en medewerkers van de Luikse Markt.  Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.
 5. Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar.
 6. Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tassencontrole en/of gefouilleerd worden.
 7. Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 8. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken.  Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 9. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen naar de Feesttent en de terrassen op Maartenshof en de (Oude) Markt.
 10. Roken in de feesttent is verboden. Alleen buiten mag gerookt worden.
 11. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
 12. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 13. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de huisregels zal hij worden verwijderd.
 14. Het bestuur van de Stichting Luikse Markt Linne dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van het evenement mochten ondervinden.
 15. Alle bezoekers geven door het betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 16. Gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen.
 17. Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Bedankt voor uw begrip en medewerking, zo maken we er samen een prachtig Luikse Markt Feest van!

Stichting Luikse Markt Linne